سوله

ساخت سوله ، سوله سبک ، سوله خرپا

سوله

ساخت سوله

خدمات ساخت و نصب سوله های خرپایی

سوله

قیمت سوله

قیمت سوله در سطح بازار ایران

سوله

سوله خرپا

نسل جدید سازه های فضایی خرپایی

سوله های ساخته شده در این شرکت نسل جدیدی از سازه های فضایی خرپایی هستند که متناسب با نیاز مشتری با هر دهانه ای و بدون استفاده از ستون در وسط و با قابلیت نصب جرثقیل های با ظرفیت بالا ساخته می شوند.

ساخت سوله

سوله های ساخته شده در این شرکت نسل جدیدی از سازه های فضایی خرپایی هستند که متناسب با نیاز مشتری با هر دهانه ای و بدون استفاده از ستون در وسط و با قابلیت نصب جرثقیل های با ظرفیت بالا ساخته می شوند.
این سوله ها نسبت به تمامی سوله های موجود، قیمت پایین تری دارند و زیبایی، سبک سازی، مقاومت بالا در برابر زلزله، سرعت در ساخت و بازگشت سریع سرمایه، دهانه دلخواه بدون ستون وسط، قابلیت نصب جرثقیل و…از جمله مواردی هستند که ساخت سوله های خرپایی را مورد اقبال قرار داده اند.
امروزه در تمامی کشور های پیشرفته این نوع سوله ها جایگزین انواع دیگر شده اند.